REGULAMIN ZAKUPÓW

Regulamin zakupów:

 

Oferta:

 

Sklep internetowy aatrenkar-karcher.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Wszystkie proponowane przez Sklep urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

Warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej i podane w dalszej części regulaminu.

 

Ceny:

 

Ceny towarów znajdujących się w sklepie www.centrum-karcher.pl są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 

Składanie i realizacjazamówień:

 

Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, jak również pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@centrum-karcher.pl lub poprzez  tel/fax pod numerami 71 792 00 00 oraz 71 792 00 60.

 

Podany przez użytkownika adres e-mail, fax jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji i informacji o składanych zamówieniach.

 

W chwili potwierdzenia zamówienia dojdzie między Sklepem a Zamawiającym do zawarcia umowy sprzedaży produktu.

 

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Sklep na stronie sklepu. Poza formularzem przyjmujemy zamówienia tylko w formie pisemnej.

 

Informacje na temat realizacji zamówienia można uzyskać pod podanym powyżej adresem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu.

 

W przypadku płatności za pobraniem warunkiem realizacji jest podanie numeru telefonu Kupującego. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca może potwierdzić je telefonicznie w ciągu 24 godzin. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, na przykład z powodu błędnie podanego numeru telefonu zostaną anulowane po 5 dniach roboczych.

 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, a to celem podjęcia decyzji o dalszym sposobie realizacji zamówienia.

 

Zamówienia nie zostaną przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu błędnych lub niekompletnych danych.

 

Zakupione towary zostaną dostarczone pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 

Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zmiany mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.

 

Zamówienia złożone w soboty, w niedzielę oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, będą potwierdzane i realizowane w kolejnych dniach roboczych.

 

Zastrzeżenia:

 

Sklep zastrzega sobie prawo do:

 

zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie,

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych,

wycofywania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

O podejmowaniu powyższych działań Klienci będą informowani poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej Sklepu.

 

Transport przesyłek:

Zamówienia będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski.

 

Cennik dostaw:

Koszt wysyłki towarów tylko do 5kg! realizowana przez firmę „Siódemka”- 19 zł brutto

koszt wysyłki warów o wartości do 1.800 zł realizowana przez firmę „DHL”- 26 zł brutto

 

Formy płatności:

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

 

-za pobraniem – Kupujący płaci kurierowi przy odbiorze towaru,

-kartą kredytową,

-przelewem - w formie przedpłaty na konto bankowe.

-Termin dostawy

-Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności  towarów objętych zamówieniem Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji. 

Może on zmienić zamówiony towar, anulować całość zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania.

 

Zwroty:

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Towaru. W związku z odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zwrócenia Towaru w stanie niezmienionym (gdy towar nie był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem i nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony). 

Koszt odesłania towaru ponosi Zamawiający.

 

Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią faktury lub paragonu.

 

Gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar wraz z kosztami jego dostawy. 

Zwrot dokonywany będzie przelewem na rachunek Zamawiającego, wobec czego prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu numeru rachunku bankowego.

 

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

Reklamacja:

 

W razie ujawnienia wad towaru Kupujący może odesłać produkt pod adres sklepu.

 

Wszelkie reklamacje ujawnione po przyjęciu towaru rozpatrywane są w ciągu dwóch dni roboczych od ich wpłynięcia.

 

Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad.

 

Jeżeli naprawa ani wymiana nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

 

Kupujący nie ponosi kosztów dostawy w przypadku uznania reklamacji.

 

Uwaga: Kupujący powinien bardzo dokładnie sprawdzić stan przesyłki i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub nie zgodności liczby paczek z liczbą na liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia paczki. 

Jeżeli Kupujący stwierdzi, że ubytek lub uszkodzenia nastąpiło w czasie przewozu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia osoby za to odpowiedzialnej, w szczególności spedytora.

 

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Gwarancja:

 

Każdy oferowany przez nas produkt posiada gwarancję producenta.

 

Zasady gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

 

Wszelkie problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez serwisy posiadające autoryzacje producentów, znajdujących się na terenie całego kraju.

 

Adresy poszczególnych firm znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta. Informacje o nich można uzyskać również u naszego przedstawiciela.

 

Ochrona danych osobowych Zamawiających/Kupujących:

 

Wszelkie dane osobowe Zamawiających/Kupujących uzyskane w ramach działalności sklepu są poufne.

 

W żadnym wypadku ani żadnej formie nie będą one ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. Klienci Sklepu maja prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich korygowania jak też zgłaszania żądania zaniechania ich wykorzystywania.

 

Postanowienia końcowe:

 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Sklepu. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Sklep zastrzega, że treść Regulaminu może ulec zmianie. W takim przypadku na stronie internetowej sklepu zamieszczona zostanie wiadomość o zmianie Regulaminu, obejmująca zestawienie zmian. Wiadomość o zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie internetowej sklepu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu i będzie się utrzymywać na stronie przez okres co najmniej kolejnych 14 dni.

 

Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika w naszym sklepie zostaną ponadto powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej nową treść Regulaminu, w celu umożliwienia akceptacji zmian. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. 

 

Skrócone warunki wypożyczania:

 

Urządzenia wypożyczane są na osobę fizyczną. Dla firm po zwrocie urządzenia jest możliwość uzyskania faktury VAT. Wypożyczając urządzenie należy wpłacić kaucję zwrotną gotówką w wysokości uzależnionej od  rodzaju urządzenia.

 

Osoba wypożyczająca powinna mieć ze sobą dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

 

Materiały eksploatacyjne (środki chemiczne, worki, paliwo itp.) nie wchodzą w cenę wypożyczenia!

 

Pełne warunki zawarte są w umowie spisywnej w trakcie wypożyczania urządzeń.